ÜRÜNLER
Döner Tambur Elek
Özellikler

Tambur elekler, çeşitli tahılların temizlenmesinde kullanılır. Hafif yabancı maddeler aspirasyonla temizlenir. İyi ürün değişik çaplardaki elek deliklerinden geçer. Yabancı maddeler tambur sonundan çıkar. Temizleme sayesinde sap, saman, ağaç parçaları, mısır koçanı parçaları, çöp gibi istenmeyen maddeler diğer ekipmanlara zarar vermez.