ÜRÜNLER
Soğutucu
Özellikler

Soğutucu, pelet presinden çıkan sıcak peletin ortam sıcaklığına getirilmesini sağlamak için kullanılır.