ÜRÜNLER
Melasiyer
Özellikler

Yeme karıştırılmak istenen melas vb. sıvıların eşit oranda karıştırılmasını sağlamak için kullanılır.